SỰ KIỆN: HOÀNH TẢO THIÊN QUÂN

22-11-20


♦ Điều kiện tham gia:

- Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 19 của server
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 20 của server

♦ Hướng dẫn Hoành Tảo Thiên Quân:
1. Mỗi quét 1 lần tốn 1 Thiên Quân Lệnh, quét 10 lần tốn 10 Thiên Quân Lệnh.
2. Mỗi lần quét có xác suất nhận được Rìu Bạc hoặc Mảnh Đồ Đỏ, xác suất nhận Rìu Vàng.
3. Có thể dùng Rìu Vàng và Rìu Bạc vào tiệm đổi trang bị Kim.
4. Tiệm Hoành Tảo chỉ xuất hiện trong hoạt động, hãy tranh thủ đổi thưởng.
5. Mỗi 20 lần chắc chắn tặng ít nhất 2 Rìu Bạc, nếu rút 760 lần chắc chắn nhận 75 Rìu Bạc.

Hoành Tảo 1 lần, có tỉ lệ nhận Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ, Rìu Bạc, Rìu Vàng. Tỉ lệ cụ thể là:
- Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ 49.83%
- Rìu Bạc 49.83%
- Rìu Vàng 0.34%
Quy Đổi:
- 1 Rìu Bạc = 1 Rương Chọn Mảnh Đồ Kim
- 1 Rìu Vàng = 1 món trang bị Kim

♦ Cách nhận Thiên Quân Lệnh (Vật phẩm dùng để quét):
1. Trong 2 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 3 Thiên Quân Lệnh.
2. Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Thiên Quân Lệnh.
3. Tiêu hao 300 KNB để mua một lệnh (Tối đa mua được 30 lệnh).
4. Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1 Thiên Quân Lệnh.
5. Nạp trong mục “Hoạt động” → “Thương Nhân”: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Thiên Quân Lệnh.

Loại reset

Số lần mua

Tiền Gói Quà

Vật phẩm

Nhận một lần

1

Miễn phí

Đá Tinh Luyện-Cao x10 + Bạc x50000

Reset hàng ngày

1

22000

Thiên Quân Lệnh x3

Reset hàng tuần

2

129000

Rương Chọn Mảnh Đồ Kim x6

Reset hàng tuần

3

279000

Rương Chọn Mảnh Đồ Kim x12

Reset hàng tuần

3

399000

Rương Chọn Mảnh Đồ Kim x18

Reset hàng tuần

6

799000

NB  x1088

Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x10

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x40

Thiên Quân Lệnh x13

Reset hàng tuần

8

1299000

NB  x2088

Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x15

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x60

Thiên Quân Lệnh x20

Reset hàng tuần

9

2199000

NB  x4088

Rương Chọn Mảnh Đồ Đỏ x25

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x100

Thiên Quân Lệnh x40


Tham gia sự kiện để thu thập cho các tướng nhiều trang bị.
Các Tướng Quân nhớ nhận miễn phí mỗi ngày và hoàn thành các cột mốc nhiệm vụ năng động để nhận thêm Thiên Quân Lệnh
Tham gia quét 1 lần nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tham gia quét 10 lần nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Sau khi quét các Tướng Quân sẽ nhận được Rìu Bạc hoặc Rìu Vàng, có thể sử dụng đạo cụ này để đổi Rương Chọn Mảnh Đồ Kim hoặc Trang Bị Kim.
Ngoài việc nhận miễn phí và hoàn thành các mốc nhiệm vụ năng động các Tướng Quân có thể vào “Hoạt Động” -> “Thương Nhân” để lựa chọn mua cho mình những gói quà có Thiên Quân Lệnh.

Tướng Quân hãy cùng Tiểu Bo tham gia sự kiện Hoành Tảo Thiên Quân, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!