SỰ KIỆN HOÀNH TẢO THIÊN QUÂN (05/12)

04-12-20

 ♦ Điều kiện tham gia:
- Thời gian: từ 0:00 ngày 05/12/2020 đến 23:59 ngày 06/12/2020
- Phạm vi: Server mở đủ 21 ngày (Từ S1 đến S18 đạt điều kiện tham gia)
Sự kiện Hoành Tảo Thiên Quân đợt này là hoạt động mở tại các server đã mở trên hoặc bằng 21 ngày, ngày thứ 21 của server có thể tham gia (tính đến ngày 05/12). Sự kiện đợt này ngoài việc có thể đổi các trang bị Kim thì bên cạnh đó còn có thể đổi thêm Thần Binh Kim.

♦ Vật phẩm chính của sự kiện:
• Vật phẩm sử dụng tham gia sự kiện:
- Thiên Quân Lệnh
• Vật phẩm dùng để đổi trong Tiệm:
- Rìu Đồng
- Rìu Bạc
- Rìu Vàng

♦ Hướng dẫn Hoành Tảo Thiên Quân:
1. Mỗi quét 1 lần tốn 1 Thiên Quân Lệnh, quét 10 lần tốn 10 Thiên Quân Lệnh.
2. Mỗi lần quét có xác suất nhận được vật phẩm đổi thưởng: Rìu Vàng, Rìu Bạc, Rìu Đồng.
3. Có thể dùng Rìu Vàng, Rìu Bạc, Rìu Đồng vào tiệm đổi trang bị Kim.
4. Tiệm Hoành Tảo chỉ xuất hiện trong hoạt động, hãy tranh thủ đổi thưởng.
• Quy Đổi:
- 1 Rìu Vàng = 75 Rìu Bạc  
- 1 Rìu Bạc = 4 Rìu Đồng
- Sử dụng Rìu Vàng, Rìu Bạc, Rìu Đồng để đổi vật phẩm trong Tiệm.

♦ Cách nhận Thiên Quân Lệnh (Vật phẩm dùng để quét):
1. Trong 2 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 3 Thiên Quân Lệnh.
2. Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Thiên Quân Lệnh.
3. Tiêu hao 300 KNB để mua một lệnh (Tối đa mua được 30 lệnh).
4. Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1 Thiên Quân Lệnh.
5. Nạp trong mục “Hoạt động” → “Thương Nhân”: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Thiên Quân Lệnh.

Loại reset

Số lần mua

Tiền Gói Quà

Vật phẩm

Nhận một lần

1

Miễn phí

Thiên Quân Lệnh x1
Đá Tinh Luyện –Cao x10

Reset hàng ngày

1

22,000

Thiên Quân Lệnh x3

Reset hàng ngày

2

129,000

Rìu Bạc x7

Reset hàng ngày

2

279,000

Rìu Bạc x14

Reset hàng ngày

3

399,000

Rìu Bạc x20

Reset hàng tuần

6

799,000

NB x2200

Thiên Quân Lệnh x16

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x70

Reset hàng tuần

8

1,299,000

NB x3000

Thiên Quân Lệnh x25

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x100

Reset hàng tuần

12

2,199,000

NB x5500

Thiên Quân Lệnh x48

Đá Tinh Luyện-Đỉnh x200


Tham gia sự kiện để thu thập cho các tướng nhiều trang bị.
Các Tướng Quân nhớ nhận miễn phí mỗi ngày và hoàn thành các cột mốc nhiệm vụ năng động để nhận thêm Thiên Quân Lệnh
Tham gia quét 1 lần nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tham gia quét 10 lần nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Sau khi quét các Tướng Quân sẽ nhận được Rìu Đồng, Rìu Bạc, Rìu Vàng có thể sử dụng đạo cụ này để đổi thưởng trong Tiệm. Gồm các vật phẩm xịn như: Trang bị Kim, Rương chọn mảnh đồ Kim, Rương Mảnh Thần Binh Kim 2 Chọn 1,…
Ngoài việc nhận miễn phí và hoàn thành các mốc nhiệm vụ năng động các Tướng Quân có thể vào “Hoạt Động” -> “Thương Nhân” để lựa chọn mua cho mình những gói quà có Thiên Quân Lệnh.

Tướng Quân hãy cùng Tiểu Bo tham gia sự kiện Hoành Tảo Thiên Quân, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!