SỰ KIỆN: HÓA THÂN KIM TƯỚNG

29-11-20


♦ Điều kiện tham gia Hóa Thân

• Thời gian bắt đầu: 0:00 ngày 25 của server
• Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 26 của server

♦ Hướng dẫn

• Mỗi 1 lần rút tốn 1 Linh Lực Hóa Thân.
• Mỗi lần rút đều nhận Mảnh Tiên Pháp Phù và KNB, xác suất nhận ngay 6666 KNB hoặc Tiên Pháp Phù
• Có thể dùng Mảnh Tiên Pháp Phù và Tiên Pháp Phù vào tiệm đổi Hóa Thân
• Tiệm Hóa Thân chỉ xuất hiện trong hoạt động, hãy tranh thủ đổi thưởng.
• Đạo cụ liên quan sẽ không mất khi kết thúc, có thể giữ lại dùng cho lần sau

♦ Thông tin xác suất nhận:

• Rút 1 lần, có xác suất nhận được Tiên Pháp Phù, KNB, Mảnh Tiên Pháp Phù, xác suất cụ thể:
- Tiên Pháp Phù x1 là 0.12%
- KNB x30 là 12.02%
- KNB x58 là 12.02%
- KNB x66 là 12.02%
- KNB x88 là 12.02%
- KNB x6666 là 0.12%
- Mảnh Tiên Pháp Phù x1 là 48.08%
- Mảnh Tiên Pháp Phù x2 là 2.4%
- Mảnh Tiên Pháp Phù x3 là 1.2%.

Loại reset

Số lần mua

Tiền Gói Quà

Vật phẩm

Nhận một lần

1

Miễn phí

Linh Lực Hóa Thân x1

Reset hàng ngày

1

22000

Linh Lực Hóa Thân x3

Reset hàng ngày

2

129000

Linh Lực Hóa Thân x4

NB x188

Reset hàng tuần

3

279000

Linh Lực Hóa Thân x7

NB x388

Reset hàng tuần

4

399000

Linh Lực Hóa Thân x10

NB x588

Reset hàng tuần

6

799000

Linh Lực Hóa Thân x15

NB x1680

Reset hàng tuần

9

1299000

Linh Lực Hóa Thân x20

NB x3280

Reset hàng tuần

9

2199000

Linh Lực Hóa Thân x35

NB x6480

Tướng Quân có thể nhận miễn phí Linh Lực Hóa Thân mỗi ngày hoặc thông qua hoàn thành nhiệm vụ năng động, ngoài ra có thể sử dụng KNB để mua.

Mỗi lần rút 1 lần sẽ tốn 1 Linh Lực Hóa Thân

Mỗi lần rút 10 lần sẽ tốn 10 Linh Lực Hóa Thân, rút 10 lần giúp Tướng Quân tiết kiệm thời gian hơn, biết đâu được Tướng Quân là người may mắn nhận được Tiên Pháp Phù đó nha.

Sự dụng Vật Phẩm Tiên Pháp Phù để đổi Hóa Thân trong Tiệm.

Quốc GiaPhẩmHóa Thân
NgụyKimĐiển Vi
ĐỏHạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu, Trương Hợp, Chân Cơ
ThụcKimMã Siêu
ĐỏTriệu Vân, Trương Phi, Ngụy Diên, Khương Duy, Bàng Thống
NgôKimTiểu Kiều
ĐỏTôn Kiên, Lữ Mông, Thái Sử Từ, Lỗ Túc, Đại Kiều
QuầnKimĐiêu Thuyền
ĐỏVu Cát, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Hoa Hùng, Hoa Đà

Tướng Quân hãy cùng Tiểu Bo tham gia hoạt động này nào!!!

Tiểu Bo