SỰ KIỆN HIỆU LỆNH THIÊN HẠ (29/04)

28-04-21

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 29/04 đến 23:59 ngày 02/05
♦ Điều kiện: Server mở đủ 8 ngày (Từ S1 đến S176 đạt điều kiện tham gia)
♦ Nội dung: Sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên hoặc bằng 8 ngày, ngày thứ 8 của server có thể tham gia (tính đến ngày 29/04), người chơi đã gia nhập quân đoàn mới có thể tham gia.
*Lưu ý: Sau khi sự kiện bắt đầu khi qua ngày những server đạt điều kiện server mở đủ ngày có thể tham gia.

♦ Mốc thời gian sự kiện:
• Thời gian tích điểm trong Server: từ 0:00 ngày 29/04 – 23:59 ngày 30/04
• Thời gian tích điểm Liên Server: từ 0:00 – 23:59 ngày 01/05
• Thời gian đổi Vật Phẩm: từ 0:00 – 23:59 ngày 02/05

♦ Hoạt động chính:
• Sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ là hoạt động mang tính chất đua TOP Quân Đoàn.
• Mục tiêu: Các thành viên trong Quân Đoàn sẽ đóng góp đạo cụ để Binh lực của Quân Đoàn mình đạt cấp cao nhất.
• Hoạt động Hiệu Lệnh Thiên Hạ kéo dài 4 ngày (Ngày thứ 4 có thể cống hiến đạo cụ và đổi thưởng ở tiệm, nhưng không tính điểm để xếp hạng).
• Trong thời gian hoạt động, người chơi cống hiến đạo cụ chiêu binh mãi mã, chiêu mộ binh lực cho quân đoàn, đạt đến binh lực nhất định được nhận thưởng. Đồng thời cống hiến đạo cụ còn được nhận Công Trạng, Công Trạng có thể đổi vật phẩm hiếm tại tiệm.
• Người chơi góp đạo cụ sự kiện cho quân đoàn sẽ được tham gia xếp hạng, người chơi vào TOP sẽ được nhận thưởng và cũng có thể mang lại phần thưởng cho các thành viên khác của quân đoàn. BXH chia làm server và liên server, BXH server sẽ kết thúc vào 23:59 ngày thứ 2, BXH liên server kết thúc vào 23:59 ngày thứ 3.
• Đạt 500 điểm lọt TOP BXH Server, 2000 điểm lọt TOP BXH Liên Server.
• Người chơi có thể thực hiện Nhiệm Vụ Năng ĐộngHoạt Động Nạp để nhận đạo cụ chiêu binh mãi mã, những đạo cụ này sẽ hết hạn vào 23:59 ngày thứ 4 của sự kiện.
• Công Trạng người chơi nhận được khi cống hiến đạo cụ sẽ không hết hạn, Binh Lực cá nhân và quân đoàn trong thời gian hoạt động (Bao gồm server và liên server) sẽ không bị xóa.
• Chi tiết về góp đạo cụ sự kiện:
+ Góp Kèn Lệnh nhận được Công Trạng.
+ Góp Trống Quân nhận được Công Trạng Cao.
+ Góp Quân Kỳ nhận được Tuyệt Thế Công Trạng.

♦ Đăng nhập nhận quà
Trong thời gian diễn ra Sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ (3 ngày) người chơi ở tất cả các máy chủ đều có thể nhận được quà đăng nhập mỗi ngày trong giao diện Sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ. Người chơi có thể nhận các phần thưởng giá trị miễn phí.

♦ Thưởng cấp Binh Lực Quân Đoàn:
Khi quân đoàn tăng cấp bậc Binh Lực thì tất cả thành viên trong quân đoàn sẽ nhận được phần thưởng theo Cấp Binh Lực. Những thành viên vào quân đoàn sau khi Binh Lực của quân đoàn lên cấp sẽ không nhận được thưởng Cấp Binh Lực.
Ví dụ: Người chơi vào quân đoàn sau khi Cấp Binh Lực quân đoàn đạt cấp 3 thì người chơi sẽ không được nhận thưởng Cấp Binh Lực ở các cấp 1, 2, 3.

♦ Tiệm sự kiện:
• Công Trạng sẽ được sử dụng để đổi Vật Phẩm Hiếm tại Tiệm. Bao gồm các vật phẩm hot như Biến Trang tướng phụ, Rương Mảnh Binh Phù Kim, Mảnh Binh Phù Vạn Năng–Kim, Rương Mảnh Thần Binh Kim, Mảnh Tướng Kim, Hóa Thân Phù Kim… và vô vàng vật phẩm hiếm.
• Vật phẩm đặc biệt đợt này: Mảnh Băng Kiếm Vũ, Rương Chọn Mệnh Tinh Kim 20 Chọn 1, Rương Chọn Mảnh Binh Phù Kim 5, Rương Chọn Mảnh Binh Phù Kim 3, Rương Chọn Mảnh Binh Phù Kim 2, Rương 5 Chọn 1 Mảnh Thần Binh Kim, Mảnh Tướng Kim 20 Chọn 1, Biến Trang (Tào Tháo-Đọa Thiên Ám Dực, Quan Vũ-Kim Đao Hào Hiệp, Chu Du-Diệu Bút Đan Thanh, Lữ Bố-Xích Diệm Ma Vương)…
• Vật phẩm trong Tiệm chỉ đổi được bằng điểm Công Trạng và Nguyên Bảo.

Tiệm Đổi Hào Hoa
Tiệm Đổi Thường
Tiệm Bán Vật Phẩm Bằng KNB

♦ Quà nạp

Tướng Quân có thể vào mục Quà Nạp lựa chọn những gói nạp phù hợp để có thể sở hữu thêm nhiều Quân Kỳ đóng góp công sức cho quân đoàn. Ngoài ra trong gói nạp còn nhận được thêm rất nhiều KNB.
¤Lưu ý: gói nạp 22k, 129k sẽ được reset số lần mua mỗi ngày; gói 399k, 799k, 1299k sẽ có số lần mua giới hạn trong suốt sự kiện; gói 2199k không bị giới hạn số lần mua.

Giá gói (Đơn vị VND)

Số lần mua

Vật Phẩm

22,000

1

8*Quân Kỳ + 200*KNB

129,000

2

15*Quân Kỳ + 300*KNB

399,000

3

32*Quân Kỳ + 980*KNB

799,000

6

60*Quân Kỳ + 1980*KNB

1,299,000

9

75*Quân Kỳ + 3280*KNB

2,199,000

Không giới hạn

120*Quân Kỳ + 6480*KNB

♦ Bảng Xếp Hạng
Sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ sẽ có 2 BXH là BXH trong Server và BXH Liên Server. Sau thời diễn ra đua TOP sự kiện, các thành viên trong quân đoàn sẽ nhận được phần thưởng ứng với hạng của quân đoàn.
Phần Thưởng Server
Phần Thưởng Liên Server

Nhớ sử dụng hết toàn bộ đạo cụ của sự kiện nhé các Tướng Quân, vì sau khi sự kiện kết thúc các đạo cụ này sẽ mất đó nha!
Event Left