RA MẮT QUỸ THẦN TƯỚNG (26/01)

25-01-24

Giới thiệu sự kiện

Nhằm chuẩn bị cho màn ra mắt Bộ Tứ Thần Tướng Thiên Kim 4 cực hot với phẩm chất cao nhất từ trước đến giờ, Tiểu Bo sẽ khởi động lại sự kiện Quỹ Thần Tướng.

Với tỉ lệ hoàn trả tốt, chỉ sau 10 ngày thôi, những lợi ích mà Tướng Quân nhận lại được sẽ cực kì lớn.

♦ Thời gian mở bán: 0h00 ngày 26/01 - 23h59 ngày 31/01

♦ Phạm vi: Toàn bộ server

Gói 449k: Nhận 55 Rương Mảnh Tướng Thiên Kim 4, nhận thêm 50 Rương Mảnh Tướng Thiên Kim 3.

Gói 1499k: Nhận 175 Rương Mảnh Tướng Thiên Kim 4, 10 Rương Vận Khí Thiên Kim, 1 Rương Chọn Chiến Pháp Thiên Kim 3.


Event Left