PHI LONG TẠI THIÊN – TƯỚNG KIM HẠN GIỜ - KIM 1

13-11-20


♦ Điều kiện tham gia Phi Long Tại Thiên:
- Thời gian bắt đầu: Mở server ngày 10. Lúc 0h
- Thời gian kết thúc: Mở server ngày 13. Lúc 0h
- Thời gian kết thúc nhận thưởng: Mở server ngày 13. Lúc 0h
¤ Lưu ý: Tất cả phần thưởng của người chơi nằm trong bảng xếp hạng sẽ được gửi qua thư sau khi hoạt động kết thúc. Trường hợp chưa nhận được thưởng thì phần thưởng sẽ phát sau khi hoạt động kết thúc 4 ngày.

♦ Chiêu mộ tướng Hoàng Kim:
1. Có 4 giao diện rút thưởng cho 4 Kim Tướng khác nhau: Điển Vi, Mã Siêu, Tiểu Kiều, Điêu Thuyền.
2. BXH Điểm: Người chơi trên 600 điểm được tham gia xếp hạng trong server, top 10 được nhận thưởng hạng, thưởng được gửi qua thư khi hoạt động kết thúc (Khi bằng điểm, người đạt số điểm này trước sẽ xếp trước).
3. Phần thưởng nhận khi tham gia rút thưởng là: Tướng Hoàng Kim, mảnh Tướng Hoàng Kim, mảnh Tướng Đỏ,…
4. Rút 10 lần xác suất nhận: Mảnh Tướng Đỏ 70%, Mảnh Tướng Kim 29.82%, Kim Tướng 0.18%
5. Mỗi 10 lần rút tặng 3 Mảnh Kim Tướng.

♦ Cách Nhận Kim Tướng Lệnh (Vật phẩm dùng để rút thưởng):
1. Trong 3 ngày diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận miễn phí 3 Kim Tướng Lệnh.
2. Mỗi lần nạp 50,000 VND nhận 1 Kim Tướng Lệnh.
3. Tiêu hao 300 KNB để mua (Tối đa mua được 40 lệnh).
4. Năng động trong ngày đạt 50, 100, 150 mỗi mốc sẽ nhận được 1 Kim Tướng Lệnh.
5. Nạp trong mục Hoạt động → Thương Nhân: Các gói trong giao diện này sẽ có kèm theo Kim Tướng Lệnh.

Loại reset

Số lần mua

Tiền Gói Quà

Vật phẩm

Nhận một lần

1

Miễn phí

NB x118

Reset hàng ngày

1

22000

Kim Tướng Lệnh x3

Reset hàng tuần

2

129000

Rương tùy chọn mảnh Kim Tướng 1 x6

Reset hàng tuần

3

279000

Rương tùy chọn mảnh Kim Tướng 1 x12

Reset hàng tuần

4

399000

Rương tùy chọn mảnh Kim Tướng 1 x18

Reset hàng tuần


6


799000

NB  x1980

Kim Tướng Lệnh x10

Reset hàng tuần


9


1299000

NB  x3280

Kim Tướng Lệnh x16

Reset hàng tuần


9


2199000

NB  x6480

Kim Tướng Lệnh x32♦ Giới thiệu Tướng Hoàng Kim:

Điển Vi (Ngụy)

(Sát Thương 1 Hàng – Vật lý)
• Kỹ Năng:
- Man Ngưu Kích: Gây cho tướng địch hàng dọc 123% sát thương vật lý.
- Ác Lai Dũng Mãnh: Gây cho tướng địch hàng dọc 331% sát thương vật lý, có 35% làm mục tiêu bị làm “Choáng”, trạng thái duy trì trong 1 hiệp. Lần tấn công này có thêm 15% chính xác và bỏ qua 15% phòng thủ của mục tiêu. Khi thi triển nếu mục tiêu có sinh lực trên 50% sẽ phải chịu thêm 160% sát thương.

• Hợp Kích:
- Thần Dũng Phù: Điển Vi + Mã Siêu
- Hổ Kỵ Xung Phù: Điển Vi + Hứa Chử
• Biến Trang:Lục Chiến Tinh Anh


Mã Siêu (Thục)

(Bộc Phát Đơn Thể -Vật Lý)
• Kỹ Năng:
- Phá Quân: Khiến 1 kẻ địch chịu 168% sát thương vật lý.
- Ưng Kích Trường Không: Khiến 1 kẻ địch chịu 452 sát thương vật lý, có 50% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, lần tấn công này khiến bạo kích và chính xác tăng thêm 50%, mục tiêu chịu thêm 350% sát thương.
• Hợp kích:
- Thần Dũng Phù: Mã Siêu + Điển Vi
- Thiết Đề Đạp Phù: Mã Siêu + Triệu Vân
• Biến Trang:Bạch Y Thần Tướng


Tiểu Kiều (Ngô)

(Giảm Nộ Hàng Sau – Pháp Thuật)
• Kỹ Năng:
- Hoa Phiến Kích: Khiến kẻ địch hàng sau chịu 90% sát thương pháp thuật.
- Linh Vũ Phi Thiên: Khiến kẻ địch hàng sau chịu 241% sát thương pháp thuật, có 40% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, giảm sát thương của mục tiêu 20%, duy trì trong 2 hiệp. Lần tấn công này có thêm 15% chính xác, đồng thời khiến võ tướng địch có sinh lực cao nhất hiện tại chịu thêm 150% sát thương.
• Hợp Kích:
- Nguyệt Ảnh Phù: Tiểu Kiều + Điêu Thuyền
- Song Kiều Mị Phù: Tiểu Kiều + Đại Kiều
• Biến Trang:Nghê Quang Khoa Kỹ


Điêu Thuyền (Quần)

(Trầm Mặc Ngẫu Nhiên – Pháp Thuật)
• Kỹ Năng:
- Thanh Ảnh Vũ: Khiến 3 tướng địch ngẫu nhiên chịu 90% sát thương pháp thuật.
- Khuynh Quốc Khuynh Thành: Khiến 3 tướng địch ngẫu nhiên chịu 241% sát thương pháp thuật, có 20% khiến mục tiêu rơi vào trạng thái Trầm Mặc (không thể thi triển kỹ năng), trạng thái duy trì trong 2 hiệp. Kháng bạo của mục tiêu giảm 20%, duy trì 2 hiệp. Đồng thời khiến võ tướng địch có sinh lực thấp nhất chịu 150% sát thương.
• Hợp Kích:
- Nguyệt Ảnh Phù: Điêu Thuyền + Tiểu Kiều
- Hạo Nguyệt Minh Phù: Điêu Thuyền + Chân Cơ
• Biến Trang:Băng Tuyết Công Chúa

Nhớ tham gia sự kiện “Phi Long Tại Thiên” cùng Tiểu Bo để nhận được nhiều phần thưởng giá trị nhé các Tướng Quân.