HƯỚNG DẪN NHẬP CODE THIẾU NIÊN 3Q

02-11-20

Tổng hợp bộ code chung của Thiếu Niên 3Q - VNG:
♦ TN3QVIP1TR
♦ TN3QVIP2TR
♦ TN3QVIP3TR
♦ TN3QSERVERMOI
♦ TN3QVIP
♦ LUBOVIP
♦ TN3QGS9DKS

Tướng Quân có thể nhập code Thiếu Niên 3Q theo các bước sau:

• Bước 1: Truy cập và đăng nhập trang nhập code tại: code.tn3q.zing.vn

• Bước 2: Chọn máy chủ, nhân vật, điền code và nhận quà


• Bước 3: Kiểm tra mục “Thư” trong game


¤ Lưu ý: Mỗi code chỉ dùng 1 lần cho 1 tài khoản, không dùng lại cho nhiều server cùng tài khoản. Muốn dùng code cho server khác Chúa công hãy tạo tài khoản zingID khác nha