HƯỚNG DẪN CHUYỂN QUỐC GIA STORE

05-11-20

Bước 1: Truy cập vào App Store
• Bước 2: Click vào avatar của tài khoản AppStore ở góc trên cùng bên phải

• Bước 3: Click vào tài khoản AppStore đang đăng nhập của bạn
• Bước 4: Click vào “Quốc Gia/Vùng” 

• Bước 5: Click vào “Thay đổi Quốc gia hoặc Vùng”

• Bước 6: Kéo xuống cuối và chọn Việt Nam

• Bước 7: Click “Đồng Ý”

• Bước 8: Click “Đồng Ý”

• Bước 9: Nếu các Tướng Quân không có tài khoản thanh toán có thể click “không”
- Phần “Tên Thanh Toán” Tướng Quân ghi tên chính xác của mình
- Phần “Địa Chỉ” Tướng Quân chỉ cần điền “Tên Đường” và “Số Điện Thoại”
Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, Tương Quân cick vào “Tiếp Theo”

Sau khi hoàn thành các bước trên Chúa Công đã có thể tìm kiếm Thiếu Niên 3Q để tải game rồi đó ạ.
Event Left