Chào mừng Tướng quân đến với tổng hợp nội dung update phiên bản tháng 6. Tiểu Bo xin phép được tóm tắt nội dung update lần này:

1. Sự Kiện mới Quân Phiệt Hỗn Chiến
2. Ra mắt Thần Tướng Thiên Kim 2, Hồng Nhan Thiên Kim 2, Chiến Pháp Thiên Kim 2
3. Tối ưu hóa:
•    Mở rộng phó bản: Thử Thách Vô Song, Thần Võ Các mở rộng
•    Cải thiện hiển thị văn bản tính năng
•    Tối ưu hóa giao diện
•    Một số ưu hóa khác

Thông tin chi tiết mời các Tướng Quân đăng nhập vào game để có thể tìm hiểu, phân tích.
Chúc Tướng Quân có trải nghiệm đáng nhớ tại Thiếu Niên 3Q VNG!