I. Cập nhật Hồng Nhan, Chiến Pháp, Quân Sư, Hợp Kích Thiên Kim

Trương Tinh Thái - Hồng Nhan Thiên Kim 4


Bát Môn Kim Tỏa - Chiến Pháp Thiên Kim 4


Hợp Kích Thiên Kim 2


Quân Sư – Soái Ca Điền Phong


II. Nâng cấp trải nghiệm – Tối ưu lối chơi
1. Bổ sung tính năng treo máy Tinh Linh Trợ Thủ

• Mô tả: Giờ đây Tướng Quân sẽ có nhiều lựa chọn hơn để dễ dàng vượt ải cũng như làm các nhiệm vụ hằng ngày thông qua Ủy thác treo máy.

2. Mở tính năng “Lạc Dương Quỹ Di” trong Loạn Lạc Dương

• Mô tả: Khi tham gia tính năng Loạn Lạc Dương Tướng Quân sẽ được mở khóa thêm nhiều phần thưởng dựa trên số phòng đã vượt, bên cạnh đó số lượng quà thưởng cũng sẽ tăng theo số ngày vượt ải của Tướng Quân, vượt liên tiếp càng nhiều thưởng càng lớn.

3. Tính năng Luyện Thần

• Mô tả: Đây là tính năng dành cho võ tướng phẩm Thiên Kim trở lên, sẽ mở khóa nhiều thuộc tính, thiên phú và kỹ năng riêng bằng cách tiêu hao vật liệu Luyện Thần.
*Lưu ý: vật phẩm Luyện Thần sẽ không thể hoàn trả sau khi sử dụng. Các thuộc tính và thiên phú sẽ có lợi cho toàn bộ với các võ tướng ra trận, khi võ tướng luyện thần được rút vẫn sẽ có hiệu lực.

III. Các điều chỉnh và tối ưu hóa khác
1. Cấp nhân vật chỉnh tăng giới hạn lên cấp 360.
2. Tháp thí luyện mở rộng đến tầng 447.
3. Phó bản thí luyện mở rộng đến chương 95.
4. Một số ưu hóa khác.

Chúc Tướng Quân có trải nghiệm đáng nhớ tại Thiếu Niên 3Q VNG!