I. Cập nhật Tướng, Thần Thú, Quân Sư, Thần Binh
Tướng Thiên Kim 3


Thần Thú – Thiên Sát Hỗn Loạn


Thần Binh – Đá Nữ Oa Vá Trời


Quân Sư – Soái Ca Điền Phong


II. Nâng cấp trải nghiệm – Tối ưu lối chơi
1. Tinh Linh Trợ Thủ Siêu Cấp

• Mô tả: Trải nghiệm Thiếu Niên 3Q chưa bao giờ là dễ và mượt mà như bây giờ. Vì đã có Tiểu Kiều trợ giúp Tướng Quân trong phần lớn các hoạt động hằng ngày, chỉ bằng 1 chạm với Tiểu Kiều thì mọi thứ sẽ được xong ngay.

2. Ải thời không mớiiiiiiiiiiii


3. Mở rộng phó bản chính – nhân vật chính lên phẩm THIÊN KIM


4. Tăng phẩm tính năng Luyện Hồn của Trang Bị

5. Cập nhật thay đổi các gói Thiên Công:
• Cập nhật tiệm đổi thưởng
• Tối ưu hóa giao diện
• Một số ưu hóa khác

Chúc Tướng Quân có trải nghiệm đáng nhớ tại Thiếu Niên 3Q VNG!