I. Cập nhật Thần Tướng Thiên Kim 4, Quân Sư, Thần Thú, Chiến Pháp

Hạ Hầu Đôn - Tôn Kiên - Mạch Hoạch - Văn Xú


Chiến Pháp Đào Viên Thệ Minh


Thần Thú Thần Ngưu Ngũ Sắc


Quân Sư – Tổng Tài Pháp Chính


II. Nâng cấp trải nghiệm – Tối ưu lối chơi

1. Bổ sung tính năng Thế Gia - Quân Đoàn


Cách vào: Giao diện chính → Quân Đoàn → Thế Gia.
• Tướng Quân gia nhập quân đoàn, thì tương đương với gia nhập thế gia mà quân đoàn đó thuộc về; Tướng Quân rời khỏi quân đoàn, thì đồng thời rời khỏi thế gia mà quân đoàn đó thuộc về.
• Quân đoàn trưởng có thể dẫn dắt toàn bộ quân đoàn xin gia nhập thế gia hoặc rời khỏi thế gia; thế gia có thể mời quân đoàn gia nhập.
Chức vụ thế gia: Quân đoàn tạo ra thế gia sẽ tự động trở thành quân đoàn chính của thế gia, quân đoàn trưởng của quân đoàn chính sẽ tự động trở thành miên chủ đầu tiên của thế gia, trong thế gia còn có chức vụ phó miên chủ, trưởng lão, chấp sự, các Tướng Quân có thể ở đây mỗi người một nhiệm vụ, phát huy khả năng của mình.
Thành viên và đồ đệ: Quân đoàn gia nhập thế gia khi đó, số ngày ngoại tuyến lớn hơn 7 ngày của Tướng Quân sẽ tự động trở thành đồ đệ thế gia, các Tướng Quân khác hoạt động sẽ được tính vào thành viên chính thức của thế gia; thành viên thế gia đầy người khi đó, quân đoàn phụ thuộc thế gia nếu tiếp tục tuyển dụng thành viên quân đoàn, thì Tướng Quân đó gia nhập quân đoàn sau sẽ tự động trở thành đồ đệ thế gia.
Thế gia chiến thần: Mỗi tuần một lúc 0 giờ, thế gia chiến lực xếp hạng 10 người đầu tiên sẽ vinh danh "Thế gia chiến thần" bảng xếp hạng, và tự động nhận được danh hiệu "Chiến thần", danh hiệu có hiệu lực trong tuần này.
Vinh quang hộ pháp: Mỗi tuần một lúc 0 giờ thế gia thử luyện bảng xếp hạng tính kết quả, thế gia thử luyện xếp hạng 10 người đầu tiên sẽ vinh danh "Vinh quang hộ pháp" bảng xếp hạng, và tự động nhận được danh hiệu "Hộ pháp", danh hiệu có hiệu lực trong tuần này.


2. Mở tính năng “Lạc Dương Quỹ Di” trong Loạn Lạc Dương

3. Tính năng Thần Thú Luyện Thần


• Mô tả: Đây là tính năng dành cho Thần Thú phẩm Thiên Kim trở lên, sẽ mở khóa nhiều thuộc tính, thiên phúc và kỹ năng riêng bằng cách tiêu hao vật liệu Luyện Thần.
*Lưu ý: vật phẩm Luyện Thần sẽ không thể hoàn trả sau khi sử dụng. Các thuộc tính và thiên phú sẽ có lợi cho toàn bộ với các võ tướng ra trận, khi võ tướng luyện thần được rút vẫn sẽ có hiệu lực.

4. Tính năng Săn Bắt Bí Cảnh


♦ Điều kiện mở: cấp 63
♦ Cách chơi cơ bản: 
• Dùng Lệnh Tạo Mới Bí Cảnh có thể tạo mới tất cả Thần Thú trên đảo hiện tại.
• Sau khi đánh bại Thần Thú cấp cao nhất rồi tạo mới sẽ có xác suất tạo ra Thần Thú cấp cao hơn. Cấp Thần Thú không thể vượt quá giới hạn cấp Thần Thú của đảo.
• Khi săn bắt Thần Thú cấp thấp nhất thất bại rồi tạo mới sẽ có xác suất tạo ra Thần Thú cấp thấp hơn. Cấp Thần Thú không thể thấp hơn cấp Thần Thú tối thiểu của đảo hiện tại.
♦ Số lần đi săn:
• Tự đồng làm mới vào 0:00 mỗi ngày.
• Sau khi đạt cấp VIP yêu cầu, có thể dùng KNB để mua thêm số lần.
• Có thể dùng Lệnh Săn Bắt Bí Cảnh để nhận thêm số lượt.

III. Các điều chỉnh và tối ưu hóa khác
1. Mở rộng Chính Tuyến, Ván Cờ Sơn Hà, Liệt Truyện.
2. Mở rộng ô trang bị Thần Thú.
3. Bổ sung sự kiện Quà Thần Mộc.
4. Một số ưu hóa khác.

Chúc Tướng Quân có trải nghiệm đáng nhớ tại Thiếu Niên 3Q VNG!