- Làm nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng, có shop bán đồ giảm giá.
- Hoàn thành các cột mốc tích vật phẩm sự kiện để nhận được tướng đỏ.
- Tướng Quân sẽ phải tham gia làm nhiệm vụ theo ngày, hoàn thành nhận được nguyên liệu và vật phẩm sự kiện. Tích đủ vật phẩm sự kiện theo các mốc 20,40,65,90,120 sẽ được tham gia Thám Bảo.
- Trong tính năng Thám Bảo người chơi chỉ việc di chuyển nhặt vật phẩm và Rương Mảnh Tướng. 
- Rương Mảnh Tướng có thể mở ra các mảnh tướng như: Hạ Hầu Đôn, Triệu Vân, Lữ Mông, Vu Cát.

Vật Phẩm Shop Bán Hạn Giờ
NgàyVật phẩmGiá gốcGiá giảmSố lượngMô tả


1
Rương Bộ Liệt Diệm8004801Nhận được 4 món trang bị phẩm Tím
Đá Tiến Cấp500250100Nguyên liệu tiến cấp tướng
Sách EXP-Cực20010010Nguyên liệu tăng cấp tướng


2
Quyển tăng cấp đồ giám50035050Dùng để kích hoạt tăng cấp đồ giám
Bồi dưỡng đơn500250100Nguyên liệu bồi dưỡng tướng
Đấu trường lệnh40020010Sử dụng tăng số lượt đánh đấu trường


3
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - Siêu7505255Mở ra mảnh trang bị đỏ có xác suất mở ra nguyên món trang bị đỏ
Đá Tinh Luyện - Đỉnh60030030Nguyên liệu tinh luyện trang bị
Bạc500250500000Tiêu hao khi mạnh hóa


4
Chiêu tướng lệnh-Cao150012005Dùng để quay trong chiêu mộ tướng-cao
Tướng Hồn5003001500Dùng để mua trong Tiệm Tướng Hồn
Võ Tướng Tạo Mới Lệnh40020020Tạo mới trong Tiệm Tướng Hồn


5
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - Siêu7504505Mở ra mảnh trang bị đỏ có xác suất mở ra nguyên món trang bị đỏ
Đá Đúc Binh Phù75037515Nguyên liệu mạnh hóa bảo vật
Cự Thú Thảo Phạt Lệnh30015020Đạo cụ tăng số lượt đánh Cự Thú


6
Rương Bảo Vật Ngẫu Nhiên - Siêu10006005Mở ra mảnh bảo vật đỏ hoặc cam
Hổ Phù EXP5002505Nguyên liệu nâng cấp bảo vật
Tầm Bảo Lệnh60030015Đạo cụ tăng số lượt đánh Tầm Bảo


7
Chiêu tướng lệnh-Cao3000210010Dùng để quay trong chiêu mộ tướng-cao
Rương Bảo Vật Ngẫu Nhiên - Siêu10005005Mở ra mảnh bảo vật đỏ hoặc cam
Đá Luyện Bảo Vật500250100Nguyên liệu nâng cấp bảo vật