Tiểu Bo xin giới thiệu với các Tướng Quân về các gói quà sẽ xuất hiện theo cấp độ - Trời Ban Phúc Lành. Các Tướng Quân tham khảo xem gói nào mình cần và phù hợp với mình nè. Khi các Tướng Quân mua bất kỳ gói nào đều sẽ được tính kèm với nạp lần đầu. Nạp 1 được 2, quá hấp dẫn phải không nào, các Tướng Quân đừng bỏ lỡ nhé.

♦ CẤP ĐỘ 6

Gói 22K: các tướng quân sẽ nhận được 60 EXP VIP, sách EXP từ Hạ đến Cực và đặc biệt là 10 Chiêu Tướng Lệnh-Cao. Sử dụng 10 Chiêu Tướng Lệnh-Cao này vào chiêu mộ chắc chắn nhận Tướng Đỏ. Tổng giá trị gói nạp là 3188 KNB. (Chỉ xuất hiện trong 1 tiếng)

♦ CẤP ĐỘ 12

• Gói 9K: Tướng Quân sẽ nhận được 1 trang bị Cam: Phá Quân Thương (Siêu mạnh ở giai đoạn đầu game, tăng rất nhiều lực chiến) và các phần thưởng khác. Tổng giá trị gói nạp: 2088 KNB. (Chỉ xuất hiện trong 1 tiếng)
• Gói 69K: Tướng Quân sẽ nhận được 3 món trang bị cam bao gồm: Phá Quân Ngoa, Phá Quân Giáp, Phá Quân Khôi và các phần thưởng khác. Tổng giá trị gói nạp: 5088 KNB. (Chỉ xuất hiện trong 1 tiếng)

♦ CẤP ĐỘ 22

Xuất hiện 4 gói quà với giá 69,000 VND; 129,000 VND; 279,000 VND và 399,000 VND. Đây là 4 gói quà mà Tiểu Bo cảm thấy rất hấp dẫn và phù hợp.
• Gói 69K: Nhận được 400 EXP VIP, 10 Chiêu Tướng Lệnh-Cao, 100 Bồi Dưỡng Đơn, 5 Sách EXP-Cực và 166666 Bạc.
• Gói 129K: Nhận được 800 EXP VIP, 1 Rương Chọn Tướng Đỏ Đặc Biệt, 300 Bồi Dưỡng Đơn, 20 Sách EXP-Cực, 30 Sách EXP-Thượng, 588888 Bạc. Giá trị gói nạp 6888 KNB.
• Gói 279K: Nhận 1200 EXP VIP, 1 Chu Tước Quân, 3 Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên Cao, 300 Bồi Dưỡng Đơn, 20 Sách EXP-Cực, 188 Vạn Bạc. Giá trị gói nạp 10888 KNB.
• Gói 399K: Nhận 1200 EXP VIP, 30 mảnh vạn năng Tướng đỏ (Nguyên liệu thay thế mảnh tướng sử dụng để tăng sao tướng đỏ), 600 Bồi dưỡng đơn,… và đặc biệt là 1 Chu Tước Phiến. Giá trị gói nạp 14888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 28

• Gói 69K: Nhận 400 EXP VIP, 5 Kim Tướng Lệnh (Sử dụng cho sự kiện Phi Long Tại Thiên), 50 Quyển Tăng cấp đồ giám,… Giá trị 3888 KNB.
• Gói 399K: Nhận 1200 EXP VIP, 15 Kim Tướng Lệnh, 100 Quyển Tăng cấp đồ giám,… Giá trị 8888 KNB.
• Gói 1299K: Nhận 4000 EXP VIP, 1 Rương Trang Bị Kim, 150 Quyển Tăng cấp đồ giám,… Giá trị 20888 KNB.
• Gói 2199K: Nhận 8000 EXP VIP, 120 Mảnh Tướng Kim (đủ hợp thành tướng Kim),… Ở cấp độ 28 sở hữu cho mình 1 tướng Kim thì quá mạnh. Các Tướng Quân còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay để sở hữu ngay cho mình 1 con Tướng Kim nào. Giá trị 32888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 35

• Gói 69K: Nhận 5 Kim Tướng Lệnh, 50 Quyển Tăng Cấp Đồ Giám,… và 400 EXP VIP. Tổng giá trị 3888 KNB.
• Gói 279K: Nhận Rương Chọn Đồ Đỏ và một số Đá Tinh Luyện. Nhận thêm 1200 EXP VIP. Tổng giá trị KNB 9188.
• Gói 799K: Nhận 2400 EXP VIP, 40 Rương Mảnh Tướng Kim 3, 150 Quyển Tăng Cấp Đồ Giám,… Tổng giá trị 13888 KNB.
• Gói 1299K: Nhận 4000 EXP VIP, Rương Chọn Đồ Kim và một số Đá Tinh Luyện,… Tổng giá trị 20888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 39

• Gói 69K: Nhận 400 EXP VIP, 5 Kim Tướng Lệnh,… Giá trị 3888 KNB.
• Gói 129K: Nhận 800 EXP VIP, 1 Rương Chọn Đồ Đỏ và một số Đá Tinh Luyện,… Giá trị 6888 KNB.
• Gói 799K: Nhận 2400 EXP VIP, 30 Kim Tướng Lệnh (Dùng trong hoạt động Phi Long Tại Thiên),… Giá trị 13888 KNB.
• Gói 2199K: Nhận 8000 EXP VIP, 120 Mảnh Tướng Kim 3 (Đủ hợp thành 1 Tướng Kim),… Giá trị 32888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 43

• Gói 69K: Nhận 2 Bảo vật đỏ và vật phẩm cường hóa bảo vật,… 400 EXP VIP. Tổng giá trị 2888KNB.
• Gói 279K: Nhận 8 Bảo vật đỏ và 1200 EXP VIP. Tổng giá trị 8888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 46

• Gói 69K: Nhận 4 bảo vật đỏ, 1 Rương mảnh bảo vật ngẫu nhiên siêu, 100 đá luyện bảo,… Giá trị 3888 KNB.
• Gói 399K: Nhận 16 bảo vật đỏ, 300 đá luyện bảo vật, 1200 EXP VIP. Giá trị 12888 KNB.
• Gói 799K: Nhận 32 Bảo vật đỏ, 600 đá luyện bảo vật, 2400 EXP VIP. Giá trị 25888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 48

• Gói 279K: Nhận 1 Rương chọn đồ đỏ. Tổng giá trị 9888 KNB.
• Gói 399K: Nhận 15 Rương Chọn Bảo Vật Đỏ. Tổng giá trị 18888 KNB.
• Gói 1299K: Nhận 1 Rương Chọn Trang Bị Kim,… 4000 EXP VIP. Giá trị 30888 KNB.
• Gói 2199K: Nhận 120 Rương chọn mảnh tướng 2,… 8000 EXP VIP. Giá trị 50888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 51

• Gói 69K: Nhận 4 Rương chọn Bảo vật đỏ,… 400 EXP VIP. Tổng giá trị 6888 KNB.
• Gói 129K: Nhận 8 rương chọn Bảo vật đỏ,… 800 EXP VIP. Tổng giá trị 12888 KNB.
• Gói 1299K: Nhận 1 Rương Trang Bị Kim,… 4000 EXP VIP. Tổng giá trị 30888 KNB.
• Gói 2199K: Nhận 120 Rương mảnh tướng kim 2,… 8000 EXP VIP. Giá trị 50888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 53

• Gói 69K: Nhận 1 Thần Binh Cam Định Quân Đao, 30 Thần Binh lệnh, 500 Thần Binh Tinh Phách, 100 Đá Rèn Thần Khí,… Giá trị 7888 KNB.
• Gói 279K: Nhận 1 Thần Binh Đỏ Tùng Văn Cổ Đao,… 1200 EXP VIP. Tổng giá trị 13888 KNB.
• Gói 799K: Nhận 1 Thần Binh đỏ Thư Hùng Kiếm, 1 Bá Vương Kích, 1 Mặc Vũ Phiến,… 2400 EXP VIP. Tổng giá trị 25888 KNB.
• Gói 2199K: Nhận 1 Thần Binh Kim Trượng Bát Xà Mâu, 50 Thần Binh Lệnh,… 8000 EXP VIP. Tổng giá Trị 50888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 57

• Gói 279K: Nhận 30 Mảnh Tướng Kim 12 Chọn 1,… 1200 EXP VIP. Tổng giá trị 9888 KNB.
• Gói 799K: Nhận 50 Mảnh Thần Binh Kim 4 Chọn 1, 20 Thần Binh Lệnh,… 2400 EXP VIP. Tổng giá trị 18888 KNB.
• Gói 1299K: Nhận 70 Mảnh Thần Binh Kim 4 Chọn 1 ,40 Thần Binh Lệnh,… 4000 EXP VIP. Tổng giá trị 30888 KNB.
• Gói 2199K: Nhận 120 Mảnh Tướng Kim 12 Chọn 1 (Đủ hợp thành 1 tướng Kim), 300 Quyển Tăng cấp đồ giám,… Giá trị 44888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 60

• Gói 69K: Nhận 100 mảnh Thần Thú Cam Mèo Rừng (đủ ghép thành thần thú) và một số Linh thú đơn các loại,… 400 EXP VIP. Tổng giá trị 7888 KNB.
• Gói 399K: Nhận 80 Mảnh Thần Thú Đỏ (đủ ghép thành thần thú), 50 Linh Thú Đơn-Cực,… Giá trị 18888 KNB.
• Gói 799K: Nhận 160 Mảnh Thần Thú đỏ Cơ Quan Ngưu (đủ ghép thành 1 Cơ Quan Ngưu và có thể tăng sao thần thú), 80 Linh Thú Đơn-Cực,… Giá trị 33888 KNB.
• Gói 2199K:100 Mảnh Thần Thú Kim Hám Địa Linh Tê (100 Mảnh = 1 con), 150 Linh Thú Đơn-Cực, 200 Linh Thú Đơn-Thượng, 300 Linh Thú Đơn-Trung, 208 Vạn Bạc. Tổng giá trị 53888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 65

• Gói 69K: Nhận 10 Đá Tăng Kim Thái Cực, 6 Rương Tăng Kim Phù 2 Chọn 1,… 400 EXP VIP. Tổng giá trị 8888 KNB.
• Gói 129K: Nhận 20 Đá Tăng Kim Thái Cực, 12 Rương Tăng Kim Phù 2 Chọn 1,… 800 EXP VIP. Tổng giá trị 15888 KNB.
• Gói 1299K: Nhận 40 Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1, 25 Đá Tăng Kim Thái Cực, 42 Rương Tăng Kim Phù 2 Chọn 1,… 4000 EXP VIP. Tổng giá trị 48888 KNB.
• Gói 2199K: Nhận 80 Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1, 50 Đá Tăng Kim Thái Cực, 84 Rương Tăng Kim Phù 2 Chọn 1,… 8000 EXP VIP. Tổng giá trị 88888 KNB.

♦ CẤP ĐỘ 70

• Gói 129K: Nhận 1 Kim Huyền Cốt Trảo bậc 1 (Trang bị Thần Thú),… 800 EXP VIP. Tổng giá trị 10888 KNB.
• Gói 279K: Nhận 1 Kim Huyền Cốt Giác bậc 1, 1 Kim Huyền Cốt Hoàn bậc 1 (Trang bị Thần Thú),… 1200 EXP VIP. Tổng giá trị 20888 KNB.
• Gói 1299K: Nhận 1 Kim Huyền Linh Trảo bậc 3,… 4000 EXP VIP. Tổng giá trị 58888 KNB.
• Gói 2199K: Nhận 1 Kim Huyền Linh Giác bậc 3, 1 Kim Huyền Linh Hoàn bậc 3,… 8000 EXP VIP. Tổng giá trị 10888 KNB.

♦ Cấp 80

• Gói 69K: Nhận 15 Bàn Chiêm Tinh-Cao, 30 Linh Thú Đơn-Cực, 40 Linh Thú Đơn-Thượng, 50 Linh Thú Đơn-Trung, 888888 Bạc.
• Gói 399K: Nhận 20 Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1, 20 Bàn Chiêm Tinh-Cao, 500 Bồi Dưỡng Đơn, 50 Sách EXP-Cực, 588 Vạn Bạc.
• Gói 799K: Nhận 40 Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1, 40 Bàn Chiêm Tinh-Cao, 1000 Bồi Dưỡng Đơn, 100 Sách EXP-Cực, 888 Vạn Bạc.
• Gói 2199K: Nhận 100 Mảnh Ngục Hỏa Cùng Kỳ, 60 Bàn Chiêm Tinh-Cao, 150 Linh Thú Đơn-Cực, 200 Linh Thú Đơn Thượng, 300 Linh Thú Đơn-Trung.

Gói quà cấp mang đến rất nhiều ưu đãi, Tướng Quân đừng bỏ lỡ nhé!
Tiểu Bo