SỰ KIỆN QUỸ THÁNG (28/07)

27-07-21

♦ Thời gian: 
• Thời gian mua Quỹ: từ 0:00 ngày 28/07 đến 23:59 ngày 30/07
• Thời gian nhận thưởng: từ 0:00 ngày 28/07 đến 23:59 ngày 09/08
*Lưu ý: Tướng quân chỉ có thể mua Quỹ Hào Hoa và Quỹ Chí Tôn trong khoảng “Thời gian mua Quỹ”. Sau khoảng thời gian này nếu chưa mua thì sự kiện sẽ biến mất.

♦ Điều kiện: Server mở đủ 31 ngày (Từ S1 đến S243 đạt điều kiện tham gia)

Sự kiện Quỹ Tháng đợt này là hoạt động nhận thưởng đăng nhập mỗi ngày, mở tại các server đã mở trên hoặc bằng 31 ngày, ngày thứ 31 của server có thể tham gia (tính đến ngày 28/07). Tại sự kiện khi các Tướng quân tham gia có thể nhận cho mình Trang Bị Kim, Thần Binh Kim và vô vàng vật phẩm xịn khác.

♦ Hướng dẫn sự kiện:
• Quỹ Tháng có thể kích hoạt bằng cách mua, chia thành Hào Hoa và Chí Tôn. Mỗi Quỹ sẽ có phần thưởng nhận khác nhau.
• Mỗi kỳ hoạt động chia thành 2 giai đoạn kỳ mua và kỳ nhận thưởng: 
- Khi mỗi kỳ hoạt động mở, sẽ có giai đoạn dành riêng để mua Quỹ, chỉ có thể mua trong khoảng thời gian này, sau khoảng thời gian này sẽ không mua được.
- Kỳ nhận thưởng hoạt động xuyên suốt cả một chu kỳ. Sau khi mua Quỹ Tháng, mỗi ngày đăng nhập được nhận thưởng từ ngày bắt đầu hoạt động, cho đến khi thời gian nhận thưởng kết thúc. Phần thưởng chưa nhận trong ngày, trước khi kết thúc thời gian nhận của sự kiện có thể nhận bù miễn phí.
• Sau khi kết thúc thời gian nhận vật phẩm, những vật phẩm chưa nhận sẽ mất và không thể nhận lại. Tướng quân lưu ý nên nhận hết vật phẩm trước khi sự kiện kết thúc để tránh ảnh hưởng đến lợi ích được nhận.
• Quỹ Hào Hoa giá 399k, Quỹ Chí Tôn giá 1299k.
• Tướng quân có thể xem trước toàn bộ vật phẩm có thể nhận sau khi mua Quỹ, sự kiện này cực kì hot và phần quà cực kì hấp dẫn, không nên đắn đo mà hãy mua hết nhé các Tướng quân.

♦ Phần thưởng theo ngày của Quỹ Hào Hoa và Quỹ Chí Tôn:
Ngày 1-3

Ngày 4-6

Ngày 7-10

*Lưu ý:
Các Tướng quân đã mua Quỹ nhớ nhận phần thưởng trước thời gian kết thúc để nhận được đầy đủ vật phẩm. Sau khi sự kiện kết thúc vật phẩm sẽ mất, không có gửi bù qua thư đâu nè!!!
Tiểu Bo
Event Left